Makina motorunda ne nedir nasıldır ?

1-Motorlar yakıt bakımından kaç çeşittir?
Üç çeşittir:
· Benzinli · Mazotlu · Gazlı
2-Motorlar soğutma bakımından kaç çeşittir?
İki çeşittir:
· Hava Soğutmalı · Su Soğutmalı

3-Motorlar zaman bakımından kaç çeşittir?

İki çeşittir:

· İki Zamanlı · Dört Zamanlı

4-Benzin motorlarının belli başlı parçaları nelerdir?

§ Kapak § Gövde § Karter § Piston § Piston Rod § Subaplar

§ Buji § Krank Mili § Krank Yatağı § Yağ Tulumbası § Karbüratör

§ Distribütör § Segmanlar § Hava Süzgeci § Yağ Süzgeci

§ Marş Motoru § Şarj Dinamosu § Benzin Pompası

5-Dizel motorlarının belli başlı parçaları nelerdir?

§ Kapak § Gövde § Karter § Piston § Piston Rod § Krank Mili § Enjektör § Yağ Pompası § Yakıt Pompası § Segmanlar § Krank Yatağı § Hava Süzgeci § Marş Motoru

6-Karterin görevi nedir?

a. Üst Karter: Krank miline yataklık yapar.
b. Alt Karter: Motor yağına yataklık yapar.
c. Motorun iç kısımlarını harici etkilerden korur.

7-Karterin başlıca arızaları nelerdir?

– Karter delinebilir.
– Karter kulakları kopabilir.
– Karter çatlayabilir.

8-Benzin Motoru ile Dizel Motoru arasında ne fark vardır?

Benzin motorlarında ateşleme tertibatı vardır. Dizel motorlarında ateşleme tertibatı yoktur. Benzin motorlarında, hava ile karışmış benzin buharı sıkıştırma zamanında buji vasıtası ile şerare yapılarak ateşlenir. Dizel motorlarında ise sıkıştırılmış havanın sıkışınca (45-60) atmosfere yükselmesi ile harareti yükselir. (600 dereceye kadar) Bu havanın içine yani sıkıştırılmış ve harareti yüksek havanın içine enjektör vasıtası ile mazot püskürtülür. Silindir içine püskürtülen mazot havanın harareti dolayısıyla yanarak iş yapar. Yani pistonu aşağıya iter.

9-Motorlarda zaman ne demektir?

Motor çalışırken meydana gelen emme, sıkıştırma, yanma ve egzoz durumlarının herbirine zaman denir.

10-İki Zamanlı ve Dört Zamanlı motorlar arasındaki fark nedir?

İki Zamanlı Motorlarda: Motor çalışırken, husule gelen emme, sıkıştırma, yanma ve egzoz zamanları pistonun iki hareketinde (bir iniş ve çıkışında) ve krankın bir devresinde meydana gelir.
Dört Zamanlı Motorlarda ise: Emme, sıkıştırma, yanma ve egzoz zamanları pistonun dört hareketinde ve krankın iki devrinde meydana gelir.

11-Benzin Motorlarında “ateşleme devresi”nin başlıca parçalarını (manyetolu ve akülü olduğuna göre) ayrı ayrı yazınız.

Benzin motorları cereyanlarını ya akümülatörden veya manyetodan alırlar.

Akülü motorlar
da ateşleme tertibatı:
a. Akümülatör
b. Endüksiyon bobini
c. Distribütör
d. Buji kablosu
e. Buji

Manyetolu motorlarda ateşleme tertibatı:
a. Manyeto
b. Distribütör
c. Buji kablosu
d. Buji

12-Aküler nasıl şarj edilir?

Aküler daimi cereyanla şarj edilir. Daimi cerayanın artısı akünün artısına, eksisi akünün eksisine bağlanır. Doldurma ise akünün eleman sayısı 2.7 ile çarpılarak bulunur. 6 voltluk bir akünün 3 elemanı, 12 voltluk bir akünün 6 elemanı vardır. Bunun için 6 voltluk bir akü ise 2.7 x 3 = 8.1 volt ile; 12 voltluk bir akü ise 2.7 x 6 = 16.2 volt ile doldurulur. Bundan başka yıldırım şarjı denilen ve daha çabuk doldurma usulü de vardır. Akü şarj edilirken kapaklarıaçılır. Elektrolit seviyesine bakılır. Mayi seviyesi eksikse saf su ilave edilir. Aküler açık bir yerde şarj edilmelidir. Şarj olmuş bir akünün her elemanı 2.2 volttur. Artı plakalrı kahverengi, eksi plakaları ise gri renktedir. İçindeki elektrotun kesafeti (Bomesi) 1.30’dur. Akülerin kapasitesi amper-saat ile ölçülür.

13-Akülerin bakımı için neler yapılır?

a. Elektrolit seviyesi daima plakaların 1 cm. üzerinde olmalı.
b. Hücre kapak delikleri açık bulunmalı.
c. Akümülatör kutup başları ve kablo bağlantı yuvaları temiz bulundurulmalı.
d. Akümülatör yerine iyice tespit edilmiş olmalı.

14-Endüksiyon bobinin görevi nedir?

Akümülatörün 6 ile 12 voltluk akımını 15.000 ile 20.000 volta yükseltmeye yarar.

15-Endüksiyon bobinin başlıca arızaları nelerdir?

a. Kablo bağlantıları kopuk ve gevşek olabilir.
b. Kablo bağlantı yerleri temiz olmayabilir.
c. Bobin içerisinde kısa devre olabilir.

16-Distribütörün görevi nedir?

Yüksek voltajlı ikinci devre akımını, motorunu ateşleme sırasına göre bujilere dağıtmaktır.

17-Distribütörün başlıca parçalarını yazınız.

§ Distribütör kapağı § Distribütör gövdesi § Distribütör mili § Platin çekiçler § Tevzi makarası § Kondansatör (Meksefe) § Otomatik avans ağırlıkları

18-Platin ayarının önemini ve ayarsızlığın ne gibi sakıncalar meydana getireceğini açıklayınız.

Önemi:
Akımın tam teşekkülüne ve motorun düzenli çalışmasına yardım eder.
Sakıncaları:
– Platin uçları arasındaki mesafe az olursa oradaki hava direnci azalacağından platin uçlarında akım devam edebilir.
– Platin uçlarındaki mesafe çok olursa platin uçları geç kapanacak ve dolayısıyla yüksek voltajlı akımın meydana gelmesine mani olabilir.
– Platin uçlarının meme yapmasına ve aşınmasına sebep olabilir.

19-Bujinin görevi nedir?

Tırnak uçlarında meydana gelen yüksek voltajlı şerare ile silindir içerisinde sıkışmış bulunan benzin hava karışımını ateşlemektir.

20-Buji ayarı ne demektir?

Buji aralığının her motor için fabrikasınca verilen miktar kadar olmasıdır.

21-Bujinin başlıca arızaları nelerdir?

a. Buji porseleni çatlayabilir.
b. Buji tırnakları ayarsız olabilir.
c. Buji tırnakları kurum bağlayabilir.
d. Buji tırnakları kırılmış, eğilmiş olabilir.
e. Buji contası bozuk olabilir.
f. Buji kabloları bujilere iyi temas etmez.

22-Motorunuzdaki yakıt devresinin başlıca parçaları nelerdir?

Benzinli motorda yakıt devresi:
– Benzin deposu
– Boru
– Benzin pompası
– Benzin filtresi
– Karbüratör

Dizel motorda yakıt devresi:
– Yakıt deposu (mazot deposu)
– Boru
– Süzgeç
– Mazot pompası
– Enjektör

23-Benzin motorlarında karbüratör bozukluğu ne gibi arıza meydana getirir?

Benzin motorlarında karbüratör bozukluğu olursa benzin gelemeyerek motor çalışmaz veya çok miktarda benzin gelerek motor boğulması sebebiyle de motor çalışmayabilir. Şayet karbüratörün bozukluğunda benzin taşarsa motorun harareti sebebiyle yangın çıkabilir.

24-Dizel motorunda silindire püskürtülen mazot nasıl yanar?

Piston havayı sıkıştırınca sıkışan havanın sıcaklığı yükselir (600 derece). Enjektör vasıtasıyla, bu sıcaklığı yüksek veya tazyikli havanın içine mazot püskürtülünce, harareti yüksek hava tesiriyle mazot yanar ve pistonu aşağıya doğru iter.

25-Motorlar nasıl soğutulur?

Motorlar iki türlü soğutulur.
a. Su ile soğutma: Motorların silindirleri etrafında su dolaştırılarak motor soğutulur. Küçük deniz motorlarında su denizden alınıp silindir etrafında dolaştırılarak tekrar denize verilerek soğutma yapılır. Kara motorlarında ise radyatöre konan su silindir etrafından geçer, böylece bu su kapalı bir devre içinde dolaşıp durur.
Beygir gücü büyük deniz motorları silindirlerin etrafında tatlı su dolaştırılarak soğutulur. Kapalı bir devre içinde silindirin etrafında dolaşarak ısınan tatlı su, içinden deniz suyu geçen soğutucu vasıtasıyla soğutulur. Bu soğutucu cihaza Kuler denir. Kuler bir nevi radyatör vazifesini görmüş olur.
b. Hava ile soğutma: Bazı motorlar hava ile soğutulur. Motorların üzerinde ondüle şeklinde ince kanatlar vardır. Bu kanatlar arasından soğuk hava geçerken kanatlar soğur, böylece motorun harareti düşerek motor da soğumuş olur.

26-İyi soğutulmayan motorda ne gibi arıza meydana gelir?

Motorlar iyi soğutulmazsa, motor ısınarak piston şişer, segmanlar bozulur ve motor da durur.

27-Motorların yağlanması nasıl yapılır?

Motorlarda iki türlü yağlama vardır:
a. Çarpma ile yağlama: Kartere konan yağ çarpma parçaları ile etrafa ve oynak yerlere atılarak yapılan yağlamadır.
b. Cebri yağlama: Kartere konan yağ, yağlama pompası vasıtasıyla yataklara ve oynak yerlere cebri suretiyle gönderilerek yapılan yağlamadır.

28-Kartersiz motorlarda yağlama nasıldır?

Benzinin içine konan yağ ile yapılır. Her motora göre benzin ve yağ karışım oranı ayrı ayrıdır. Kartersiz motorlar çalışırken bir yandan da yağlanmış olur. Bu gibi motorlar genellikle iki zamanlıdır.

29-İyi yağlanmayan motorlarda ne gibi arıza meydana gelir?

İyi yağlanmayan motorlarda yatak sarar, segmanlar bozulur, silindirin içinde piston şişer takozlama olarak motor durur.

30-Motorlarda fazla yağ sarfiyatı neden olur?

Motorlarda fazla yağ sarfiyatı segmanların bozuk olmasından veya silindirlerin ovalleşmesinden meydana gelir ve karterdeki yağ sarfiyatı fazlalaşır.

31-Motorda çalıştırma hazırlığı nasıl yapılır?

Motoru çalıştırmadan evvel yakıtın olup olmadığını, kabloların yerinde olup olmadığını, karterdeki yağın miktarı ölçülerek normal durumda olup olmadığı, pervaneye sarılı bir şey olup olmadığı, motoru tekneye bağlayan civata somunlarının durumlarının tetkiki gibi hususlara bakılması gerekir.
Motor, marşa en çok 3-4 kez basıldığında çalışmazsa, çalıştırmakta direnmeyip nedeni araştırılmalıdır.

32-Çalışmakta olan motorda nelere dikkat edilir?

Çalışmakta olan motorumuzda, motor çalışırken soğutma suyunun devri daimine, yağ tazyikine, yakıt miktarına, motorun sesinden normal çalışıp çalışmadığına, varsa diğer göstergelere bakılır.

33-Benzin motorlarının çalışmalarının ağırlaşması veya durması sebepleri nelerdir?

Benzin ağır gelir ve azalır biterse, karbüratör tıkanırsa, yataklar sararsa motor fazla ısınır ve soğutma suyu gelmemesi sonucu piston şişerse, ağırlaşır, durur ve çalışmaz.

34-Dizel motorlarının çalışmalarının ağırlaşması veya durması sebepleri nelerdir?

Mazot biter veya ağır gelirse, filtre tıkanma yaparsa motor ısınır, pistonlar şişerse, yataklar sararsa motor ağırlaşır ve durur.

35-Motor egzozlarında siyah dumanların görülmesi neyi ifade eder?

Fazla bir karışımla motorun çalıştığı veya fazla yük yüklenmiş bir motor olduğu anlaşılır. Dizel motorlarında meme bozukluğu veya ayarsız durumda da siyah duman çıkar.

36-Motor egzozlarında beyaz ve mavimtrak dumanların görülmesi neyi ifade eder?

Motorun yağ yaktığı anlaşılır.

37-Motorların çalıştırılmadan önce günlük bakımı nasıl yapılır?

Çalıştırılmadan önce motorların hergün;
a. Motor su seviyesi
b. Motor yağ seviyesi
c. Dişli yağ seviyesi
d. Antifriz sıvısı
e. Akülerin elektrolit seviyesi
kontrol edilir. Eksik olan tamamlanır.

38-Motorların her 200 saatte bakımı nasıl yapılır?

Motor yağı değiştirilir + Turbo yağ filtresi değiştirilir + Yağ santrifüjü temizlenir + Yakıt pompası ön filtresi temizlenir + Aküler kontrol edilir + V kayışları kontrol edilir + Şanzıman yağı kontrol edilir + Soğutma sistemindeki tutyalar kontrol edilir.

39-Motorların her 600 saatte bakımı nasıl yapılır?

Yağ filtresi değiştirilir + Yağlama yağı filtresi değiştirilir + Şanzıman yağı ve filtresi değiştirilir + Supap ayarları kontrol edilir + Enjektör ayarları kontrol edilir + Soğutma sistemi temizlenir + Akü şarjının durumu kontrol edilir + Dişli kutusu yağı ve filtresi değiştirilir.

40-Motor çalışmıyor ise sebepleri ve çözümleri neler olabilir?

Sebep: Valfları tutmuş ve kaçırıyor olabilir.
Çözüm: Valfların tutukluğu giderilir. Kaçıran valflar alıştırılır.

Sebep: Yakıt tulumbası ve yakıt püskürtme valflarında hava kalmış olabilir.
Çözüm: Bu durumda pompa yakıt gönderemez, sadece donanımdaki havayı sıkıştırır, enjektör üzerindeki hava boşaltma vanası laçka edilir.
Motor torna çark edilerek veya el pompası ile yakıt basılarak hava dışarı atılır.

Sebep: Motor soğuk olabilir.
Çözüm: Soğutma ceketlerinden sıcak su dolaştırılır.

41-Motorda vuruntu varsa nedenleri ve çözümleri nelerdir?

Neden: Motorun ateşlemesi erken olabilir.
Çözüm: Yakıt pompasının, yakıtı silindire erken basması vuruntuya sebep olduğundan pompa ayarlanır.

Neden: Silindire su kaçıyor olabilir.
Çözüm: Suyun yanma odasına girme sebebi araştırılıp, bunun önüne geçilir.

Neden: Yatak boşluklarından olabilir.
Çözüm: Yatak boşlukları yeniden ölçülür. Varsa yatak boşlukları alınır.

Leave a Reply