Forklift kullanma talimatı

Forklift kullanım Öncesi
25c425b0gb-09-2
1.      Operatörlük Belgesi olmayan personelin forklift kullanması yasaklanmalıdır.
2.      Önceki vardiyadaki operatörden forklift’in son durumu hakkında bilgi alinmalıdır.
3.      Vardiya başlangıcında;
>   Yük kaldırma sistemi,
>   Yağ seviyesi,
>    El freni,
>    Radyatör su seviyesi ve soğutma tertibatı,
>    Frenler ve hidrolik yağ seviyesi,
>    Diferansiyel yağ seviyesini,
>    Kontak anahtarı, ışıklar, ampermetre göstergesi, aydınlatma ile ikaz devresi,
>   Görüş aynasının durumu, lastiklerin hava basınçları,
>    Kornanın ve geri vites sinyalinin çalıp çalmadığı,
>    Direksiyon donanımın çalışıp çalışmadığı,
>   Akü elektrolit seviyesi, kontrol edilmelidir.
4.   Yakıt alırken sigara içilmemeli, alevle yaklaşılmamalıdır.
5.   Motor karter yağ seviyesi kontrol edilmelidir
6.   Çalıştırma öncesi çevre kontrol edilmelidir.

25c425b0gb-09-2
Yük almada ve istifleme
1.   Yük alınacak noktaya tilt dik vaziyette iken yanaşılmalı, bıçakların pozisyonu almacak parçaya göre ayarlanmalıdır.
2.   Forklift durdurulmah, bıçaklar yükün altına yavaşça sokulmalıdır.
3.   Tilt dik vaziyette iken asansör yukarı kaldirilmah, tilt geri ahnip malzeme dengelenmelidir.
4.   Forklift yavaşça geri ahnmah, yükün gideceği noktaya hareket edilmelidir.
5.   Yükü yerine bırakırken malzemenin konulacağı yere yavaşça yaklaşılmalıdır.
6.   Araç dururken yük asansörle malzemenin konulacağı yüksekliğe kaldırılmalıdır.
7.   Tilt geride ve yük kaldırılmış durumda forklift ileri alınmalı, indirilecek yere yaklaşılmalı, asansör dik duruma getirildikten sonra bıçaklar yavaş yavaş indirilmelidir.
8.   Malzeme yavaşça düzgün olarak yerine oturtulmalı, bıçaklar boşa çıkartılarak forklift geri çekilmelidir.
9.   Taşına yükün ağırlığı en fazla forkliftin kapasitesi kadar olmalıdır.
10. Çatallara alınan yükün dengede olduğundan emin olunmalıdır.
H.Çatal mesafesi mümkün olduğu kadar açık ayarlanmalıdır.

Yük taşırken
1.      Taşınan yük dengeli olmalı ve aşırı yük kontrol edilmelidir.
2.      Çatal arka yüksekliğini geçen yükler taşınmamalıdır. Zorunluysa bom arkaya yatırılmalı, ani duruşlaryapılmamalıdır.
3.      Yük yerden 10-15 cm yukarıda taşınmalıdır. Yük görüşü engelliyorsa, araç geri viteste kullanılmalıdır. Böylelikle;
>   Ani duruşlarda yükün kontrolü kaybedilmez,
>    Frenleme kolaylığı ve direksiyon hakimiyeti sağlanır,
>   Görüş daha iyi olur.
4.      Gidiş ve manevra esnasında çatallar aşağı yukarı hareket ettirilmemelidir.
5.      Atölye içinde 10 km, dışarıda ise 20 km hız sınırı aşılmamalıdır.
6.      Forklift operatörleri yanlarına kesinlikle yolcu almamalıdır.
7.      Yük ağırsa forkliftin arkasının havaya kalkmaması için ilave ağırlık konulmamalı, insan bindirerek denge sağlanmamalıdır.
8.      Uzun ve geniş yükler taşınırken tehlikeli virajlarda yayalarla karşılaşıldığında yavaşlanmalı, çarpmamaya dikkat edilmelidir.
9.      Yerdeki kasis ve çukurlara, gelişi güzel bırakılmış malzeme ve hava hortumlarına dikkat edilmelidir.
10.    Giriş çıkış kapılarından ve köşelerden geçerken yavaşlanmalı, ani bir araç veya şahsın çıkabileceğini unutulmamalıdır. Geçişin müsait olduğuna emin olunduktan sonra, gerektiğinde korna çalarak ikaz edilmelidir.
11.    Şoför kabininden dışarıya kol ve bacak sarkıtılmamalıdır.
12.    İnişlerde forklift çok yavaş kullanılmalı rampa bitiminde palet bıçaklarının yere çapmamasına dikkat edilmelidir. Eğim %5 den fazla ise geri geri gidilmelidir.
13.    Meyilli inişlerde yükün dengeli olmalı, gerekirse yük bağlatılmalıdır.
14.    İnişlerde aşırı yük yüklenmemeli, ani frenleme yapılmamalıdır.
15.    Tehlikeli görülen hallerde çevreden yardım istenmelidir.
16.    Yükleme ve boşaltma esnasında forklift çevresine yabancıların girmesine müsaade edilmemelidir.
17.    Kamyon ve tır yüklenmesinde bir başka kişiden işaretle destek alınmalıdır
18.    Meyilli bir yolda yük taşırken araç inişte geri, çıkışta ileri viteste kullanılmalıdır.
19.    Yükü kaldırıp indirirken bom daima dik veya geriye (Arkaya) yatık durumda tutulmalıdır.
20.    Geniş yükleri taşırken daha dikkatli olunmalıdır.
21. Aracı kullanırken gösteri yapılmamalıdır.
22. Araçla palet duvar gibi bir engel arasında
çalışan biri varsa o kişi oradan uzaklaşmalıdır.
23. Çatallar araç yüksüzken yere değmeyecek ve
sürtünmeyecek kadar aşağıda olmalıdır.
24. Çatallar yukarıda iken hiçbir zaman altından
birinin geçmesine veya altında çalışmasına izin verilmemelidir.
25. Yük görüşü kapatıyor ise araç geri vitesle
kullanılmalıdır.
26. Forkliftin yakıt sisteminde herhangi bir kaçak
varsa forklift kesinlikle kullanılmamalıdır.
27. Forklift bozuk yollarda, gevşek, yağlı ve ıslak
zeminde kullanılmamalıdır. Kaygan ve ıslak zeminde mutlaka yavaşlanmalıdır.
28. Hatalı istiflenmiş yükleri düzeltmek ve
yerleştirmek için araç buldozer gibi kullanılmamalıdır.
29. Eğimli yerlerde sağa veya sola
döndürülmemeli, daima ileri veya geri kullanılmalıdır.
30. Araç yağlı veya ıslak ellerle kullanılmamalıdır.
31. Asansöre yük yerleştirirken;
> Önce asansörün seviyeye gelerek durması
beklenmeli,
>Asansörün içine girip dengeli bir şekilde yük bırakılmalı,
>Araç asansörle taşınacaksa vites boşa alınmalı, motor kapatılmalı, el frenini çekilmelidir.
32. Forkliftin geçtiği yollardaki kablo taşıyıcıları,
kapı yükseklikleri gibi üst engellere bomun çarpmaması için dikkatli olunmalıdır.
33. Zeminin yüklü veya yüksüz aracı
taşıyacağından emin olunmalıdır.
34. Eğer forkliftle bir kişi yukarı kaldırılacaksa,
platform kullanılmalı ve belirtilen önlemler alınmalıdır:
>Platform çatallara sıkıca tutturulmalıdır,
> Forlift operatörü araçta olmalı platformdaki
çalışanla doğrudan haberleşmelidir.
>Platformun;
>Dört bir yanına uygun korkuluk yapılmış olmalı, korkulukları 90 cm den alçak olmamalı,
> Tabanı tahta veya metalden sağlam bir
şekilde yapılmış olmalı,
> Platform zincir veya benzeri bir sistemle
forkliftin bomuna bağlanmalıdır.
Forklifti park etmek
1.   Kapı ve acil çıkış önlerine değil, yolun dışında uygun bir yere park edilmelidir.
2.   Çatallar yere indirilmeli, bomu geriye yatırılmalıdır. El freni çekildikten sonra kontak kapatılmalı ve anahtar alınmalıdır.
3.   Eğimli bir yerde park yapılıyorsa ön veya arka tekere takoz konulmalıdır.
4.   Anahtar yetkiliye teslim edilmelidir.

Forklift Kullanma Talimatı

Leave a Reply