Forkliftlerin Sınıflandırılması

Forkliftler sınıflandırılırken birkaç ölçüte göre değerlendirilir.
1. Güç Kaynağı Yönünden
Forkliftler güç kaynağı yönünden dizel, benzinli, LPG’ li(Likit Petrol Gazı) ve akülü
(bataryalı) olarak sınıflandırılmaktadır
a) Dizel forkliftler: Dizel motorları ile tahrik edilir. Kaldırma kapasiteleri yüksek
makinelerde tercih edilir, ekonomiktir, zararlı egzoz gaz emisyonları ve gürültü nedeniyle
açık alanlarda kullanılırlar. Konteyner taşımacılığında kullanılanların kapasiteleri 40 tona
kadar çıkar. Şekil 1.2’ de bir dizel forkliftin önden ve arkadan görünüşü verilmiştir.

Dizel forkliftin kısımları

1.Çatal
2.Çatal kilitleme vidası
3.Çatal ayar mandalları
4.Ayna 5.Direksiyon
6.Kaldırma zinciri
7.İç sütun
8.Dış sütun
9.Far
10.Rops(Korumalı kabin)
11.Dikiz aynası
12.Ön aydınlatma
13.Operatör koltuğu
14.Kaput
15.Dönüş tekeri
16.Basamak
17.Tahrik tekeri
18.Arka aydınlatma
19.Hava girişi
20.Denge ağırlığı
21.Basamak
22.Çamurluk
23.Yatırma (tilt) silindiri
24.Kaldırma (lift)silindiri

b) Benzinli forkliftler: Benzin motorları ile tahrik edilen forkliftlerdir. Ekonomik
olmamaları sebebiyle son zamanlarda kullanılma oranları azalmıştır.
c) LPG’ li forkliftler: Benzin motorlarının yakıt sistemlerindeki bazı değişikliklerle
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanan motorlarla tahrik edilir. Kapasiteleri dizel
forkliftlere nazaran düşüktür. Egzoz gaz emisyonları benzin ve dizel forkliftlere nazaran çok
azdır. Yakıt tankının doldurulması ve değiştirilmesi pratik olmadığından ağır iş koşullarında
çalıştırılmaları uygun değildir. Buna karşılık çevreyi az kirletmesi ve ekonomik olması
nedeniyle uygulama alanı oldukça fazladır. Şekil 1.3 te LPG ‘li forklift ve kısımları
verilmiştir.

LPG’ li forkliftin kısımları

1. Asansör tertibatı
2. Akü
3.Operatör kabini
4. Kumanda kolları
5. Soğutma suyu haznesi
6.Soğutucu
7. LPG tankı
8. Radyatör
9.Çeki kancası
10. Hidrolik tankı
11.Dönüş
dingili
12.Motor
13. Jeneratör
14. Tahrik dingili
15. Tilt silindiri
16.Çatal
17.Yürüyüş
motoru
18. Fren yağı deposu
19. Kaldırma(lift) silindiri

Leave a Reply