Elektrikli forklift kullanma talimatı

elektrikliforklift

ELEKTRİKLİ FORKLİFT KULLANMA TALİMATI

KONTROL

1. Akünün şarjını sağlayan redresörün voltmetre ve şarj göstergesinden tam şarj durumu görülür.

2. Redresörün sigorta şalteri gözle kontrol edilir.

3. Redresörün açma/kapama şalteri gözle kontrol edilir.

4. Redresörle forkliftin elektrik akım fişleri kontrol edilir.

5. Forkliftin akü bağlantısı ve aküsü gözle kontrol edilir.

6. Tekerlekler gözle kontrol edilir.

7. Frenleri ayakla denenerek kontrol edilir.

8. Forkliftin şarj göstergesi gözle kontrol edilir.

9. Kornasının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

ÇALIŞTIRMA:

1. Kontrol listesi işlemleri yapılır.

2. Redresörün elektrik akım şalteri kapatılır.

3. Redresörün akım bağlantı fişi çıkarılır.

4. Forkliftin şarj fişi yerine takılır.

5. Operatör koltuğu ve direksiyonu kendisine göre ayarlar.

6. El Freni çekilir.

7. İleri-geri Vites kolu boş konumuna alınır.

8. Kontak anahtarı yuvasına sokularak sağa doğru çevrilir.

9. Forkliftin şarj göstergesi tam şarj durumunda olmalıdır.

10. Arıza varsa kontroller tekrar edilir.

11.Arıza çözümlenemez ise yetkili servise haber verilir.

KULLANMA

1. Elektrkli   Forklift  “Depolama   Araçları   Emniyet   Talimatı”nda   belirtilen kurallara uygun olarak kullanılır.

2. Çalıştırma işlemleri yapılır.

3. Kaldırma   kolu   geriye  doğru   çekilerek   çatallar   yerden   20   cm.   kadar   yukarı kaldırılır.

4. Eğme kolu geriye çekilerek çatalların geriye eğilmesi sağlanır.

5. Vites gidilmek istenilen yöne göre ileri veya geri ayarlanarak uygun konuma getirilir.

6. El   freni   serbest   bırakılır,araç   hareket   edinceye   kadar   gaz   pedalına   basılır. Zemin ve alanın özelliğine göre uygun sürat (azami 7-8 km.) gaz pedalı ile ayarlanarak forklift kullanılır.

7. Araç durdurulurken ayak gaz pedalından çekilir.

8. Frene basılarak aracın hareketi durdurulur.

9. El freni çekilir. Vites boşa alınır.

10. Eğme kolu öne itilerek direk kısmı  düşey hale getirilir. Kaldırma kolu öne itilerek çatallar yere bırakılır.

11. Motoru durdurmak için kontak anahtarı kapalı duruma getirilir.

YÜK KALDIRMA:

1. Yüke dik olarak yaklaşılır ve araç durdurulur.

2. Eğme kolu ileriye hareket ettirilerek çatal direk kısmı  dik hale getirilir.

3. Çatallar yükün altına girinceye kadar ileri-geri kolu yardımıyla ileri hareket ettirilir. Yük   durumuna   göre   çatalların   yana   hareket   kolu   vasıtasıyla   yan hareketi ile yük altına girilir.

4. Kaldırma   işlemi   esnasında   aracın   hareket   etmemesi   için     sol   ayakla   fren pedalına basılır.

5. Vites boş durumuna getirilir.

6. Kaldırma kolu geriye çekilir  yük yaklaşık 20-25 cm. yerden kaldırılır.

7. Yükün öne doğru kaymaması için, çatallar eğme kolu geriye çekilerek arkaya doğru yatırılır.

8. Vites   gidilecek yöne doğru   uygun   yöne   getirilir ve fren bırakılarak,gaza

basılır ve yük istenilen yere götürülür.

YÜK İSTİFLEME:

1. Araç yükün istifleneceği yere getirilir. Durdurmak için fren pedalına basılır.

2. Vites  boş konumuna alınır sol ayakla frene basılır.

3. Eğme   kolu   öne   itilerek   direk   kısmı   düşey   durumda, çatalların   yere   paralel olması sağlanır.

4. Kaldırma kolu ileri itilir ve yük dikkatle yere indirilir. Yükün altından kolayca çekilene kadar çatallar aşağı bırakılır. Araç yükün altından geriye çıkarılır.

5. Yukarı kaldırılacak yükler için aynı işlem çatallar geriye yatırılarak uygulanır. Üst kat raflara bırakılan yük altından araç  dikkatle çıkarılır.

6. Çatallar havada yük istiflerken araç ile kesinlikle manevra yapılmaz.

BAKIM:

1. İş sonunda genel kontrol tekrar yapılır.

2. Aracın  dış kontrolü gözle yapılır.

3. Gevşeyen vida, sarkan levha ve kablo olup olmadığına bakılır.

4. Kontak anahtarı alınarak araç park edilir.

Leave a Reply